hur man återställer xiaomi hp för alla typer

Har du köpt en begagnad Xiaomi-mobiltelefon? Istället för att ta bort gamla data en efter en är det bättre att se följande artikel för att ta reda på hur du återställer Xiaomis mobiltelefon (Uppdatering 2020)

Är du Xiaomi-mobilanvändare fortfarande förvirrade över hur du återställer din mobiltelefon? Eller så vill du fabriksåterställning Din Xiaomi-mobiltelefon men vet inte hur?

Innan du återställer din Xiaomi-mobiltelefon är det en bra idé för dig Säkerhetskopiering all information i din mobiltelefon.

Du måste göra detta så att data på din mobiltelefon inte går förlorade och kan returneras efteråterställa.

Sedan hur sätt återställa Xiaomi mobil det enklaste att göra? Kolla in diskussionen från ApkVenue i den här artikeln!

Skillnad mellan Återställ och Starta om

Innan ApkVenue förklarar stegen för att återställa din Xiaomi-mobiltelefon, vet du att orden "reset" och "restart" är olika, du vet, gäng! Återställning betyder hur man installerar om Xiaomi-mobiltelefoner, inte hur man startar om Xiaomi-telefoner.

Omstart är en åtgärd för att starta om mobiltelefonen från början, sedan när den startas om stängs mobiltelefonen automatiskt av och på igen.

Med andra ord, i denna process förblir data lagrade på mobiltelefonen säkra och kommer inte att raderas. Restart är också synonymt med Reboot.

Medan Återställa är en åtgärd för att ta bort eller återställa all data också miljö som är på mobiltelefonen för att vara som den ursprungliga eller fabriksinställningen.

Hur du återställer Xiaomi Mobile enkelt

Att göra Fabriksåterställning/ Återställ fabriksinställningar är ofta valet av mobiltelefonanvändare när deras mobiltelefoner börjar känna sig långsamma på grund av för många applikationer och data som lagras internt.

Förutom dessa skäl finns det också de som utför en återställning som ett villkor när man uppgraderar MIUI ROM till den senaste versionen.

Men finns det några bland er som inte vet hur man återställer en Xiaomi-mobiltelefon?

Tja, om du inte vet kommer ApkVenue att förklara stegen för att återställa Xiaomi-telefoner av alla slag.

Hur du återställer Xiaomi HP genom inställningar

För hur du återställer den första Xiaomi-mobiltelefonen kan du göra det via menyn Inställningar.

Steg 1 - Öppna menyn Miljö eller inställningar

Steg 2 - Välj meny Ytterligare inställning eller Ytterligare inställningar

Steg 3 - Välj meny Säkerhetskopiering och återställning eller Säkerhetskopiering och återställning

Steg 4 - Välj meny Fabriksåterställning av data eller Återställ till fabriksinställningar

Steg 5 - välj meny Återställ telefon eller Återställ telefon

Förutom att gå igenom inställningsmenyn finns det också andra sätt att återställa din Xiaomi-mobiltelefon. Denna metod är klar Återställningsläge.

Genom återställningsläge

Genom detta steg måste du först stänga av din mobiltelefon. När din mobiltelefon har stängts av trycker du på knappen Ström + volym upp samtidigt tills Xiaomi-logotypen visas.

Några ögonblick därefter visas tre menyalternativ. Välj slutligen menyn Rensa data och vänta tills processen är klar.

Att göra en återställning på en mobiltelefon har sina egna fördelar och faror, du vet, gäng. Vill du veta vilka fördelar och nackdelar är? Kom igen, lyssna på Jakas förklaring om detta.

Fördelar med Reset Mobile

Bakom riskerna med att göra en återställning på din mobiltelefon visar det sig att det också finns fördelar med denna process.

1. Ta bort alla virus och skadlig programvara

En av de stora fördelarna när du återställer din mobiltelefon är att alla virus och skadlig kod som finns i din mobiltelefon också raderas under återställningen av mobiltelefonen.

2. Smidig mobilprestanda

Utan att du vet det kommer varje inställning som vi tillämpar på vår mobiltelefon att påverka din mobiltelefons prestanda.

Så när du återställer din mobiltelefon återgår alla dessa inställningar till sina ursprungliga eller fabriksinställningar.

3. Avlastat internt lagringsutrymme tillbaka

Det som känns mest när du har återställt din mobiltelefon är det interna lagringsutrymmet som avlastas igen.

Även om du tekniskt sett kan öka din lagringskapacitet med ett SD-kort, om din interna lagring har tillräckligt med utrymme kommer din mobiltelefon att fungera smidigt.

Risk för återställning av mobil

Förutom fördelarna finns det också faror på grund av återställning av mobiltelefonen. Här är några av de faror som orsakas av återställning av mobiltelefonen.

1. Bootloop

Risken som oftast uppstår när du återställer en mobiltelefon är bootloop. Bootloop i sig uppstår när återställningsprocessen inte fungerar korrekt.

2. Radera alla applikationer

När du återställer betyder det att alla applikationer som har varitInstallera på din mobiltelefon kommer också att tas bort. Eftersom vanligtvis alla applikationer är dina Installera lagras i internminnet.

Så bli inte förvånad om alla dina applikationer plötsligt försvinner efter att du har återställt din telefon.

Tja, det var ApkVenues artikel om en handledning om hur man praktiskt återställer Xiaomis mobiltelefon. Du måste bara välja vilken metod du tycker är det enklaste och säkraste sättet.

Men innan du gör det, se till att du känner till farorna och fördelarna med denna process, gäng.