Уважаеми клиенти,

        Моля прочетете внимателно Условията за ползване на системата за електронна търговия на "Български православни икони".

1. Изискване за регистрация на клиент

        Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
         - Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в интернет магазина;
         - Изразява съгласието си с настоящите Условия за ползване на интернет магазина;
         - Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от "Български православни икони", както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
        "Български православни икони" си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, това ще бъде без разход за Клиента.

2. Процедура за пазаруване

        Когато направите поръчка за закупуване на продукти от  интернет магазина, автоматично получавате електронно съобщение, потвърждаващо нейното успешно оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през интернет магазина представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на "Български православни икони" получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.
        При оформянето на покупката от клиента се изисква:
         - Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт;
         - Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърждавам". Чрез натискане на бутона "Потвърждавам", регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Условия за ползване;
         - След получаване на валидна поръчка, представител на "Български православни икони" може да се свърже с Клиента по телефона за да го уведоми за:
            а) наличността на поръчаните артикули; 
            б) срок за доставка на стоката.
         - В последващ телефонен разговор (или електронно съобщение), Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки;
         - Клиентът получава по електронна поща съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, дата на доставка и обща сума за плащане.

3. Цена и плащане

        Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Цените посочени в други валути служат само за по-добро ориентиране и сравнение. Плащането на стоките се извършва в български лева.

        "Български православни икони"  не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме, относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

4. Срок на доставка

        Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок от 24 часа от момента на изпращането.
        Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 1-2 работни дни. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество), срокът е по-дълъг.
        Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер. В тази връзка, поръчки изпратени след 15.00 часа е вероятно да НЕ бъдат получени на следващия ден.
        При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

5. Гаранция

        "Български православни икони"  гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
        Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
        В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
        
6. Права и задължения

        "Български православни икони"  се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.
        "Български православни икони" се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
        "Български православни икони"  НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
        "Български православни икони" не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън нейния контрол.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 24 часа след получаването на пратката.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на нейната опаковката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил  стоката и незабавно трябва да уведоми представител на "Български православни икони".
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.
        Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
        При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
         - Възстановяване на заплатената сума;
         - Замяна на стоката с нова;
         - Отбив от цената;
         - Безплатно извършване на ремонт.
        При предявяване на рекламация, представител на "Български православни икони"  може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
        Във всички случаи на връщане на стоката представител на "Български православни икони" трябва да бъде предварително уведомен .
        Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.
        Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.
        Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.
        Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
        Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
        Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
        Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
        Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права.
      
7. Правно регулиране

        За всички неуредени въпроси от настоящите Условия за ползване между "Български православни икони" и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.