"Български православни икони" спазва личния живот и пространство на посетителите и ползвателите на неговата интернет страница. 

Настоящият документ описва приетите от "Български православни икони" практики, свързани с личните данни, които той събира, тяхното използване и лицата, към които те се отнасят. 

1. Лични данни

В най-общ смисъл, Вие можете да посещавате интернет страницата на "Български православни икони", без да е необходимо да предоставяте лични данни. 

С цел да отговори по най-добрия начин на Вашите нужди, възможно е "Български православни икони" да поиска от Вас да предоставите лични данни, които Ви касаят, например - за водене на кореспонденция.

Това се отнася за Ваши лични данни (име, адрес, телефонен номер, електронен адрес и др.) и други специфични сведения, като: идентификационно име, парола и други. 

2. Cъбиране на лични данни 

"Български православни икони" събира лични данни само с конкретни, ясни и законни цели и впоследствие няма да използва тези данни по начин, несъвместим с тези цели.

"Български православни икони" са задължава да обработва и използва само данни, които са адекватни, валидни и достатъчни по отношение на целите, за които те се събират. 

"Български православни икони" ще взима всички необходими мерки за точността и, ако е необходимо, за актуализирането на обработваните лични данни. 

3. Използване на събраните данни в интернет страницата на "Български православни икони"

"Български православни икони" използва лични данни за стриктно определените цели, за които тези данни са били поискани.

Като пример, "Български православни икони" може да поиска от Вас лични данни за:

- да Ви предоставя информация за неговите продукти и услуги;
- да изпълнява и следи Вашите дейности;
- да създава и развива търговски отношения с Вас.

"Български православни икони" се ангажира да не използва Вашите лични данни за целите на търговско привличане на клиенти без вашето предварително съгласие. 

4. Получатели на лични данни

Получателите на Вашите лични данни са ограничени изключително до лицата, упълномощени да имат достъп до Вашите данни поради техните функции.

"Български православни икони" може да предоставя Вашите лични данни на доставчици на услуги с цел разглеждане на Ваша молба. Те сключват договор за поверителност, в рамките на който са длъжни да спазват конфиденциалност и сигурност на данните, които получават и да ги използват само за нуждите на поверената им за изпълнение задача.

Освен това, "Български православни икони" се задължава да не продава, отдава под наем или прехвърля вашите лични данни на трети лица без вашето съгласие, освен в следните случаи: в приложение на съдебно, административно решение, за да спазва приложимото законодателство, за да защити правата и имуществото си. 

5. Срок на съхранение

"Български православни икони" ще съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, предвиден от действащото законодателство.

6. Право на достъп, на промяна, на премахване или на противопоставяне

Вие можете, във всеки един момент, да поискате от "Български православни икони" право на достъп до вашите лични данни. Освен това, разполагате и с правото на промяна или на премахване на тези данни, както и с правото да се противопоставите на използването на вашите данни, въз основа на законова мотивация. 

По отношение на търговското търсене на клиенти, вие можете да се противопоставите, без да е необходимо да се мотивирате.

За упражняването на тези права ви молим да се свържете с нас и да ги заявите.         

7. Сигурност на данните

"Български православни икони" прилага мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до личните данни е ограничен до служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за конфиденциалност.

За интернет страница за продажба, събирането на банкови данни винаги се извършва в рамките на ефикасни и ясни методи за сигурност на плащанията: тези мерки могат да се състоят в кодиране SSL (при което данните са нечетливи за трети лица) по време на събиране или на прехвърляне на поверителни данни. Тези данни се използват само за целите на плащания онлайн и не се съхраняват.

"Български православни икони" следи Вашите лични данни да останат в тяхната цялост, да не бъдат изменяни и да не бъдат достъпни за трети лица.

8. Непълнолетни лица

Интернет страницата на "Български православни икони" не е предназначена за лица под осемнадесет (18) години. Ако Вие сте под 18 години, Ви молим да не предоставяте лична информация без разрешението на Вашите родители.

9. Линкове към други интернет страници 

Интернет страницата на "Български православни икони" може да съдържа линкове към други страници. "Български православни икони" не контролира тези страници и не носи отговорност за тяхното съдържание или прилагани практики за конфиденциалност. Приканваме Ви да се информирате за политиките за защита на данните, прилагани от тези страници, преди да ги използвате или да им предоставяте лични данни. 

10. Авторски права и марки

За повече информация, прочетете нашите условия за ползване.

11. Съгласие с настоящите практики 

Използвайки тази интернет страница, Вие давате съгласието си за използване на тези практики. В случай на несъгласие с тях, Ви молим да не използвате тази страница и да не предоставяте никакви лични данни. 

12. Изменения

Настоящите практики са актуализирани на 15-ти януари 2015 година. Всяка промяна ще бъде публикувана тук и ще бъде валидна от момента на нейното публикуване. 

Следователно, ние Ви молим редовно да посещавате тази страница.